Obuka za kotlara

Mi nudimo edukaciju za sve rukovaoce industrijskih parnih/gasnih kotlova kako bi svaki operater raspolagao sa njihovom bezbednošću, efikasnošću i saglasnošću.

Naša obuka za rukovaoce parnim/gasnim kotlovima je namenjena za brzi start učenja svih koji nemaju nikakvog prethodnog iskustva.

Sertifikovano osoblje visokoparnih kotlova mora da ima znanje na različitim subjektima, na različitim modelima kotlova i to uključujući: parne kotlove, gasne kotlove, kontrolu zaštite životne sredine, tretman voda, ekonomičnost, bezbedan rad kako bi sprečili povređivanje ili oštećenje kotlova.

Dobro naučen operater/rukovalac kotlovima treba da zna kako da održava kotlove kako da raspolaže njihovom opremom, kako da planira opremu na najefikasniji način imajući na umu pre svega bezbednost, demonstrirajući stručnost, znanje i praksu.

Ciljevi ove obuke:

  • Poboljšati efikasnost rukovaoca kotlovima
  • Obučiti rukovaoce o svim bezbedonosnim merama
  • Edukovati rukovaoce kotlovima prema uputstvima proizvođača kotlova
  • Kako pravilno održavati kotlarnicu:
  • naučiti sastavne delove kotla
  • naučiti materijale od kojih su kotlovi napravljeni
  • naučiti na kom principu funkcionišu kotlovi

Kako sve više odmičemo u budućnost sve je veća potreba za kotlovima u modernoj industriji. Stoga, obučen kadar koji poznaje rad i upravljanje kotlovima, veoma se teško pronalazi.

Nudimo obuku u kojoj će svaki rukovalac kotlovima moći da:

Upotrebljuje sve bezbedonosne mere

Redovno održava kotlove i na taj način održava njihove maksimalne performanse i štedi novac firmi

Bude supervizor drugim zaposlenima koji koriste kotlove

Upravljaju kotlovima nebitno koje su stručne spreme (direktor postrojenja na primer)

Na našim obukama dozvoljavamo otvorenu diskusiju da pitate predavača sve što vas više interesuje o daljem radu i funkcionisanju kotlova.

Napomena: Ne obučavamo rukovaoce kotlovima da istovremeno budu i serviseri kotlova! Biti serviser kotla zahteva višegodišnje prethodno iskustvo u rukovanju određenim vrstama kotlova!

Obuka se izvodi u Inđiji, teorijski i praktični deo. Obuku izvode ovlašćeni serviseri gasnih i pranih kotlova.

 

Obuka koncept:

7 dana za teorisjki i praktičan deo obuke (minimim dva sata po terminu). Na kraju završene obuke dobija se sertifikat.

Cena grupna nastava: 14.990,00 RSD

Cena individualna nastava: 24.990,00 RSD

Tehnologije zanimanja.

Naše praktično znanje može postati vaše bez neophodnog gubljenja vremena. Želite da imate moćan zanat u rukama? Ne trebaju vam godine kako biste dobili isto zvanje. Sve što je potrebno jeste da nas kontaktirate i proverite sve uslove vašeg školovanja.

Pratite nas.

 Uvek smo OnLine dostupni za sva vaša pitanja!

Kontakt

Mitrovdanska 5a
22320 Inđija
+381 22 560 782
+381 62 554 172
+381 62 554 173
+381 62 554 174

 

Pišite nam.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.