Vrste viljuškara

KLASIFIKACIJA VILJUŠKARA

Za klasifikaciju viljuškara slagača koriste se različiti kriterijumi:

nosivost,

položaj težišta tereta u odnosu na bazu viljuškara,

da li su sa sedištem ili bez sedišta (sa rudom)

prema vrsti pogonskog agregata i dr.

Za klasifikaciju viljuškara slagača najznačajniji kriterijum je položaj težišta tereta u odnosu na bazu viljuškara

Baza viljuškara se definiše kao površina oivičena dodirnim tačkama točkova sa tlom.

Prema ovom kriterijumu viljuškari slagači se klasifikuju na:

• čeone (frontalne) sa težištem tereta izvan baze viljuškara

• sa težištem u bazi (viljuškari bez protivtega)

• hibridne sa pomeranjem tereta pri zahvatanju i odlaganju i

• za rad u visokoregalnim skladištima.

Prema nosivosti viljuškari se dela na pet klasa i to:

• laki do 12 [kN]

• srednji preko 12 do 32 [kN]

• srednje teški preko 32 do 80 [kN]

• teški preko 80 do 500 [kN]

ČEONI VILJUŠKARI

Čeoni industriski viljuškari sa sedištem za vozača

Čeoni vuljuškar je najrasprostranjeniji konstruktivni oblik viljuškara:

Njegovi osnovni delovi su:

• ram sa osovinama i pogonskom grupom,

• uređaj za dizanje i

• sistem za upravljanje

Pogone je elektrobaterijski i sa SUS- motorom. Izrađuje se sa tri i četiri točka. Točkovi su od tvrde, super elastične gume ili pneumatski. Upravljanje se zbog velikog opterećenja na prednjim točkovima isključivo ozvodi preko zadnjih točkova pomiću polužnog mehanizma ili hidrostatički

Čeoni viljuškar - Obuka, PRIJAVI SE!

Kruti ram povezuje sve elemente viljuškara u jednu celinu. Kod čeonog viljuškara je sa prednje strane rama zglobno povezan uređaj sa dizanje tereta. Čeoni viljuškar se klasifikuje i kao viljuškar sa slobodno nošenim teretom, što znači da je težište tereta stalno izvan baze viljiškara.

Zbog velike težine kontratega kod čeonog viljuškara je nepovoljan odnos nosivosti i sopstvene težine- kod lake i srednje klase nosivosti taj odnos je 1 : 2, dvostruko je veća sopstvena težina od nosivosti, a kod većih nosivosti taj odnos je povoljniji, zbog većeg razmaka osovina.

Čeoni viljuškaru se masovno grade sa elektrobaterijskim i SUS- motorom. Danas se elektroviljuškari masovnije grade sa većom nosivošću (do 75 [kN]). Elektroviljuškari imaju manju težinu kontratega. Funkciju protivtega kod elektroviljuškara delimično su preuzele baterije.

viljuskar-jungheinrich

 

 

Obuka za viljuškar na najboljim Jungheinrich modelima

TERENSKI VILJUŠKARI

Rad na građevinski neobrađenoj, neravnoj i valovitoj podlozi (terenski uslovi) zahteva drugačiju koncepciju gradnje viljuškara u odnosu na industrijsku varijantu. Rad u terenskim uslovima postavlja oštrije zahteve u pogledu stabilnosti, čvrstoće konstrukcije, i dinamičkih karakteristika viljuškara, a to znači i veće investicione i eksploatacione troškove.

Podloge na kojoj rade terenski viljuškari klasifikuju se u tri grupe:

neravna i čvrsta

mekana do raskvašena

raskvašena, glibava, nestabilna i veoma neravna

Na neravnoj i čvrstoj podlozi može se koristiti i konvencionalni viljuškar standardne konstrukcije, opremljen pneumaticima niskog pritiska.

Terenski viljuškari sa konvencionalnom konstrukcijom rama za dizanje građe sa nosivošću od 20 do 60 KN.  Varijante težih terenskih viljuškara sa teleskopom za potrebe građevinarstva grade se i sa dva teleskopa, kosim i horizontalnim.

Pravi terenski viljuškari za rad na raskvašenom, glibavom i veoma neravnom terenu se bitno razlikuju od konvencionalnih industrijskih viljuškara. Prve kontrukcije terenskih viljuškara nastale su adaptiranjem građevinskih mašina (utovarivača sa kašikom) i poljoprivrednih traktora. Uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi, građevinarstvu i industriji kao i potrebe u vojnoj logistici podstakli su razvoj terenskih viljuškara.

Pored uređaja za podizanje u obliku rama, danas se nude i terenski viljuškari sa teleskopskim mehanizmom za rukovanje teretom. Oni predstavljaju novu generaciju terenskih viljuškara, a prihvaćeni su u nekim armijama i kao vojni terenski viljuškari. 

ČEONI VILJUŠKAR SA RUDOM

Osnovna koncepcija čeonog viljuškara sa rudom je slična kao i kod ostalih transportno-manipulativnih vozila sa rudom - grade se isključivo sa elektropogonom kao viljuškari lake i srednje klase i to nosivisti: 10; 12,5 i 20 [kN].

viljuskar-ceoni-sa-rudom

Čeoni viljuškar sa rudom - obuka za viljuškar

Osnovne karakteristike čeonog viljuškara sa rudom su:

Imaju malu brzinu kretanja koja je prilagođena brzini hoda vozača 4 do 6 km/h, i obično se grade sa tri točka malog prečnika. Zbog malog prečnika točkova zahtevaju dobar kvalitet saobraćajnica.

Težište tereta koje je izvan baze viljuškara uslovljava relativno velike gabarite za vozilo ovako male nosivosti kao i veliku sopstvenu težinu koja je zbog kontratega veća za 3.5 puta u odnosu na viljuškare iste nosivosti bez protivtega.

Dobra osobina čeonih viljuškara sa rudom u odnosu na slična vozila bez kontratega je fleksibilnost kod zahvatanja tereta. Kod njih viljuške nisu školjkastog oblika i ne nalaze se iznad nosača točkova kao kod viljuškara bez protiv tega, tako da mogu da zahvataju sa sve četiri strane poznate standardizovane oblike paletnih jedinica i malih kontejnera.

Na tržištu se nude varijante čeonih viljuškara sa rudom između rama za dizanje I rude koji imaju mesto za stajanje vozača. Ova varijanta olakšava rad vozaču ali ne omogućava bitnije povećanje brzinekretanja, jer vozač u krivini pri većim brzinama nije dovoljno stabilan na pomenutoj platformi.

 

 

 

 

 

Tehnologije zanimanja.

Naše praktično znanje može postati vaše bez neophodnog gubljenja vremena. Želite da imate moćan zanat u rukama? Ne trebaju vam godine kako biste dobili isto zvanje. Sve što je potrebno jeste da nas kontaktirate i proverite sve uslove vašeg školovanja.

Pratite nas.

 Uvek smo OnLine dostupni za sva vaša pitanja!

Kontakt

Mitrovdanska 5a
22320 Inđija
+381 22 560 782
+381 62 554 172
+381 62 554 173
+381 62 554 174

 

Pišite nam.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.