Obuka -kurs za viljuškariste

Biti viljuškarista je danas veoma odgovoran posao. Nije ni čudo, zato što je viljuškar sam po sebi izuzetno čvrsta, jaka, teška, a istovremeno veoma pokretna odnosno mobilna mašina. Viljuškar nije prevozno sredstvo, već osnovno sredstvo za rad. Služi isključivo za prenos tereta odnosno tovara, a ne za prevoz njegovog rukovaoca. Dakle, viljuškar nikad neće moći da služi tako da možemo sesti na njega i otići u centar grada u prodavnicu. On je napravljan samo za jednu svrhu, a to je prenos tereta na njegovim viljuškama i ništa više od toga.

Za upravljanje viljuškarom zakonski je neophodan jedan preduslov, a to je da njegov rukovaoc poseduje izdatu vozačku dozvolu B odnosno F kategorije (traktor, bager i druge radne mašine). Viljuškar se ne sme izvoziti na ulicu ukoliko nije registrovan. Posledice su iste kao da upravljate neregistrovanim automobilom na javnim putevima. Ali to ne znači da ga ne smete koristiti unutar kruga vašeg preduzeća, samo nemojte izlaziti na javne puteve tj ulice. Viljuškar registrujete isto kao i traktor (slično) ukoliko za to imate potrebe. Ukoliko je neophodno da ga prevezete sa jedne na drugu lokaciju, onda to učinite najbolje uz pomoć šlep službe. Ukoliko lice koje želi da stupi na radno mesto viljuškariste nema važeću vozačku dozvolu, treba voditi računa da ta ista osoba ne zna zakone odnosno pravila saobraćaja, daleko slabiji osećaj na upravljačke jedinice kretanja (zaustavljanja, kretanja, okretanja).

>Prijavi se na obuku<

Takođe treba voditi računa da rukovaoc viljuškara treba biti potpuno zdrava i sposobna osoba za ovaj posao. Stoga je zakonski obavezno da rukovaoc viljuškarom ima periodični zdravstveni pregled na svakih 12 meseci. Rizik od povreda nije isti ukoliko viljuškarom upravlja potpuno zdrava osoba ili osoba sa zdravstvenim problemima.

Obuka - Kurs za viljuškariste se izvodi iz razloga velikog broj povreda koji se dešavaju svake godine. Kako se ekonomija zemlje razvija, potreba za viljuškarom i radnim mestom viljuškariste je sve veća. Upravljanje viljuškarom iz tog bitnog razloga nije uopšte naivno, a ni lako.

Povrede

Najmanji čeoni viljuškar je težak ne ispod 2 tone. Zamislite kakva povreda može da se dogovodi samo ako vam takav viljuškar sa teretom na sebi pređe preko noge? Hoćemo reći da nijedna povreda koja može da nastane kao posledica pogrešnog, lošeg, neadektavtnog upravljanja ili neobučenog osoblja, ne može biti mala, zanemarljiva ,već naprotiv, povrede su velike, najčešće lomovi, invalidnost i najgori scenario je smrt. Prema postojećem Zakonu o radu invalidnost počinje od 30% do 100% koju utvrđuje komisija medecine rada. Povredama su najviše izloženi, ne viljuškaristi, nego svi ljudi oko njega bilo da su to zaposleni ili ne.

Iz tog razloga osoblje koje rukuje viljuškarom treba da bude adekvatno obučeno. Obuka - kurs za viljuškariste treba da obezbedi da svaki polaznik uoči sve moguće, poznate situacije gde prvo može da povredi druge, pa posle i sebe.

Ukoliko dođe do povrede, na lice mesta odmah dolaze: Hitna pomoć, lice odgovorno za bezbednost i zradvlje na radu, inspektor rada, saobraćajna policija. Pravi se uviđaj i izveštaj o tome kako se povreda na radu uopšte dogovodila i ko je nosilac odgovornosti.

Ispravnost viljuškara

Izuzetno je bitno da sam viljuškar bude tehnički potpuno ispravan. Ne sme da ima ni najmanjih problema sa kočionim sistemom, sa svim hidrauličnim elementima, signalizacijom, pogonskim sistemom kao i sa upravljačkim jedinicama. Svaka tehnička neispravnost može da izazove povredu, gde ponavljamo, da svaka povreda koju je napravio viljuškar, nije mala! Ako se uzme na primer da sirena na viljuškaru nije u funkciji, a električni viljuškar (koji je u magacinima gotovo nečujan) dolazi iz mrtvog ugla, kontakt sa viljuškarom postaje veoma bolan, a ne tako retko i koban. U praksi se ne retko dešava da dobro obučen i iskusan kadar odnosno rukovaoc viljuškarom napravi grešku prilikom koje je povredio drugu osobu ili sebe, napravio manju ili veću materijalnu štetu, dogodilo samo iz razloga više neispravnih komponenti viljuškara. Stoga je tehnički pregled, redovno održavanje viljuškara prema tačnom broju odrađenih radnih sati preko neophodno, jer sve materijalne štete ili povrede kasnije mogu biti daleko daleko skuplje.

povrede viljuskar

>Prijavi se na obuku<

Osnove kursa za viljuškaristu:

  • Kako da najsigurnije upravljate viljuškarom
  • Kako da viljuškar uvek održavate u ispravnom stanju (redovno održavanje viljuškara čime produžavate njegovu trajnost)
  • Šta se ne sme raditi sa viljuškarom
  • Kako da na vreme prijavljujete nedostatke u radu
  • Kako da viljuškar uvek bude snabdeven strujom odnosno gorivom
  • Kako da najsigurnije prenosite razne vrste tereta
  • Kako da vršite primopredaju smene na jednom istom viljuškaru
  • Kako da koriste putanje kretanja viljuškara po preduzeću
  • Kako da se odnosite prema drugim zaposlenima tj učesnicima u unutrašnjem saobraćaju
  • Koje su najbitnije karakteristike na vašem viljuškaru (njegove mogućnosti, specifičnosti)

 Održavanje viljuškara

Viljuškar je neophodno pravilno i terminisano održavati. Pre svake upotrebe, naročito u firmama gde jedan viljuškar opslužuje više zaposlenih, moramo da ga proverimo. Najbitniji je vizuelni pregled. Tu proveravamo da li viljuškar ima dovoljno ulja, goriva/baterije, da li je negde udaren, da li postoje curenja na kranu ili unutar motornog prostora, da li se negde zamotala streč folija.

Poprilično bitno je i njegova čistoća. Neophodno je da viljuškar uvek ili koliko je to moguće bude besprekorno čist. Čestice sitne prašine veoma često izazivaju kvarove, jer ulaze kako u motorni prostor tako i u kabinu za upravljanje. Držeći viljuškar prljavim odnosno prašnjavim, viljuškarista povećava rizik od raznih tipova oboljenja. Takođe, nije isto ukoliko viljuškarista svoj viljuškar koristi povremeno (2-3 sata nedeljno) ili učestalo (7 sati dnevno), pored umora i pada koncentracije, neodržavani viljuškar može da napravi ozbiljne probleme.

U praksi prilikom kupovine polovnog viljuškara, nažalost, ne dobija se nikakvo uputstvo za pravilno rukovanje istim. Kako ne postoji uputstvo na našem jeziku, često rukovaoci viljuškarom ne žele da pretražuju internet i traže nešto više na nemačkom ili engleskom jeziku. Stoga je kurs - obuka za viljuškaristu preko neophodna kako bi se uvidele određene greške u svakodnevnom održavanju viljuškara.

Česti primeri su pogrešno održavanje baterije kod električnih viljuškara. U praksi, mali broj viljuškarista proverava nivo tečnosti u bateriji. Prilikom punjenja baterije koja se zagreva preko 100 stepeni celzijusa, dolazi do isparavanja vodonika. Ukoliko ne vršimo dnevnu proveru i dopunjavanje baterije destilovanom vodom (H2O), kapacitivnost baterije će brzo opasti i posle toga je jedino rešenje kupovina nove baterije. Primera o neispravnom održavanju viljuškara je stvarno mnogo i zbog toga se sve ovo uči na kursu - obuci za viljuškariste. U suprotnom česte zamene guma, baterije, plinskih boca kao i skupe popravke krana (dizalice viljuškara) su vrlo izvesne i skupe! Najskuplje je kada se viljuškar pokvari onda kada je to najpotrebnije!

Tekst uredio: Tim Školarac IN

>Prijavi se na obuku<

Tehnologije zanimanja.

Naše praktično znanje može postati vaše bez neophodnog gubljenja vremena. Želite da imate moćan zanat u rukama? Ne trebaju vam godine kako biste dobili isto zvanje. Sve što je potrebno jeste da nas kontaktirate i proverite sve uslove vašeg školovanja.

Pratite nas.

 Uvek smo OnLine dostupni za sva vaša pitanja!

Kontakt

Mitrovdanska 5a
22320 Inđija
+381 22 560 782
+381 62 554 172
+381 62 554 173
+381 62 554 174

 

Pišite nam.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.