Uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Pravila pri upisu:

  • Svaki polaznik sklapa ugovor o saradnji sa United Academy, u kome je jasno preciziran naziv kursa (obuke), cena, uslovi plaćanja, izvođenje nastave.
  • Ukoliko polaznik nije u potpunosti zadovoljan sa predavačem ili sa samim konceptom održavanja obuke, dužan je najkasnije u roku od 5 dana od početka prvog nastavnog časa da prijavi koordinatoru centra, kako bi se otklonile nesuglasice, odnosno pronašlo najbolje moguće rešenje za polaznika. Ukoliko se reklamacija ne prijavi blagovremeno, prosto nećemo biti u mogućnosti da u potpunosti promenimo uslove obučavanja.
  • Za školu lepote je obezbeđena radna uniforma kako ne bi dolazilo da prljanja odeće polaznika i koju polaznici moraju da nose za vreme obuke. Polaznici su dužni da se pridržavaju pravila ponašanja pri izvođenju obuka u školi lepote koje im United Academy predstavi, kako ne bi došlo do nemilih događaja, uništavanja materijala, narušavanja zdravlja i slično. Ukoliko polaznik već ima neku dijagnosticiranu alergiju ili drugih zdravstvenih problema koji mogu da predstvalju problem pri radu sa gelovima, farbama, lakovima, dužan je da iste saopšti kako bi se utvrdilo njegovo dalje obučavanje. Ako nas polaznik o tome ne informiše pismeno, United Academy neće snositi nikakvu odgovornost kao ni za slučajeve da polaznik ima zdravstvene probleme za koje do sada nije znao.
  • Pri upisu u školu za kuvare, polaznik mora prethodno da ima overenu sanitarnu knjižicu. Ona se izdaje u "Gradskom zavodu za javno zdravlje" u ulici Despota Stefana Beograd. Sanitarni pregled se obavlja veoma brzo i nisu potrebna zakazivanja. Takođe pri izvođenju praktične obuke, polaznik je dužan da nosi predviđenu uniformu i da poštuje pravila ponašanja u kuhinji koja mu predavač bude predočio.
  • Kod individualnih nastava gde je forma predavanja predavač - polaznik, ukoliko polaznik nije u mogućnosti da stigne na dogovoreni termin časa, dužan je da se blagovremeno javi kako bi se izvršila reorganizacija časova. Ukoliko se polaznik blagovremeno ne javi koordinatoru centra ili samom predavaču, postoji mogućnost da se termin obračuna kao da je čas održan.
  • Plaćanje u ratama je isključivo dogovor između polaznika i United Academy. Dogovor se definiše pismenim putem tako što koordinator centra daje definisane obračunske periode rata (datumi kad treba da se izmire obaveze). Sam termin plaćanje u ratama ne znači da su rate isključivo na mesečnom nivou. Primer: trajanje kursa je predviđeno 3 meseca, a plaćanje je dogovoreno u 5 rata. Stoga se 5 rata izračunavaju da budu isplaćene u 3 meseca do završetka obuke. Polaznik koji nije izmirio svoje obaveze na vreme, neće moči da nastavi sa obučavanjem kao ni dobijanje sertifikata.
  • Obavezna dokumenta pre upisa: Za sve punoletne kopija lične karte za sve tipove kurseva. Za prekvalifikacije pored kopije lične karte su potrebni originali i kopije diplome završenog stepena srednjeg obrazovanja. Za upis na fakultet kopija lične karte, originali i kopije diplome završenog IV stepena srednje škole.
  • Naš osnovni zadatak je da svaki polaznik bude maksimalno ispoštovan, zadovoljan, jer sve u suprotnom bi bio naš lični poraz. Želimo da svako dobije najbolje osnovno znanje kao temelj na kome kasnije može svako da se razvija u praktičnom i intelektualnom radu.

Vaš tim United Academy by skolarac

Tehnologije zanimanja.

Naše praktično znanje može postati vaše bez neophodnog gubljenja vremena. Želite da imate moćan zanat u rukama? Ne trebaju vam godine kako biste dobili isto zvanje. Sve što je potrebno jeste da nas kontaktirate i proverite sve uslove vašeg školovanja.

Pratite nas.

 Uvek smo OnLine dostupni za sva vaša pitanja!

Kontakt

Mitrovdanska 5a
22320 Inđija
+381 22 560 782
+381 62 554 172
+381 62 554 173
+381 62 554 174

 

Pišite nam.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.